Úvodem

„Financujeme projekty, které přináší na trh inovativní prvky či nezvyklá řešení, mají vysoký potenciál a nabízí vždy ještě něco navíc…“

 • Vize
  • Tvoříme silný investiční fond podporující české a evropské startupové projekty
  • Chceme být důležitým hráčem na trhu startupů a rozvojového kapitálu
  • Investujeme do rozvoje projektů či společností, které potřebují pomoci na cestě ke svému úspěchu

 

 • Naše strategie
  • Vyhledáváme lidi se znalostmi a talentem, spolu s nimi pak tvoříme inovativní růstové projekty
  • Investujeme do projektů s vysokým potenciálem a vyváženou mírou rizika
  • Náš tým je složen z business navigátorů střežících směr a určujících správný kurz, je tvořen lidmi zapálenými pro věc
  • Využíváme nových trendů podnikání – crowdfundingu, sdílené ekonomiky
  • Chceme podpořit výzkum a vývoj komercializací jeho výsledků

 

 • Oblasti zájmu
 • Start-up
  • Investice do nově založených společností
  • Financování „inkubační“ doby projektu
  • Spoluúčast na aktivaci projektu
 • Venture capital – rozvojový kapitál
  • Investice do rozvoje společnosti
  • Financování fúzí
 • Převzetí společností
  • Restrukturalizace – restart společností v klesajícím trendu
  • Managerská převzetí podniků a jejich další rozvoj
  • Financování odkupu fungujících společností od „otců zakladatelů“

 

Podporujeme :